Super User

Zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Kruszynie.

Zajęcia teatralne.

Teatrzyk  '"Kruszynka " prowadzi Pani Julia Skowrońska. Zajęcia odbywają się każdego tygodnia w Poniedziałki i Środy w godzinach od 14.00-16.00. Dzieci uczestniczące we wszystkich formach zajęć mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na różnych konkursach i przeglądach poza terenem Gok-u , na terenie Gminy Włocławek oraz w innych miejscowościach.

Zapisy przyjmuje Dyrektor GOK -u pod numerem telefonu: 533 204 748

Zajęcia plastyczno – manualne, które są prowadzone łączą różnorodne formy technik malarskich i rysunku. Proponowane przez nas warsztaty pobudzają wyobraźnię u uczestników, uczą ich twórczego myślenia i ekspresji a także wpływają na  wzrost ich zainteresowania sztuką. Mają znaczący wpływ na rozwój ich umiejętności manualnych, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i wzmacniają samodzielność. Prowadzący warsztaty wykorzystują w tym celu różnorodne techniki i stawiają przed uczestnikami zadania zróżnicowane pod względem tematycznym i technicznym. Warsztaty plastyczne odbywają się w każdy czwartek w godz. 16.30 – 18.00.

Zapisy przyjmuje Dyrektor GOK –u pod numerem telefonu: 533 204 748

Zajęcia taneczne, które są prowadzone łączą elementy tańca nowoczesnego – hip – hopu. Warsztaty taneczne wyrabiają  u dzieci i młodzieży nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała i koordynację ruchową. Podnoszą sprawność psychomotoryczną a także własną aktywność i wyobraźnię. Podstawowym atutem tych warsztatów jest to, że wzmacniają one pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Uczą uczestników samodzielności oraz umiejętności współpracy w grupie. Wyrabiają pamięć przestrzenną i wizualną. Warsztaty taneczne prowadzi instruktorka ze Szkoły Tańca ,, PULS” . Warsztaty taneczne odbywają się w każdy czwartek w godz. 15.00 – 16.30.

Zapisy przyjmuje Dyrektor GOK -u pod numerem telefonu: 533 204 748

Również są prowadzone zajęcia tańca towarzyskiego przez Szkołę Tańca „ Góreccy” z Włocławka. Zajęcia taneczne odbywają się w Smólniku w każdy poniedziałek od godziny 18.30 do godziny 19.30.

Zapisy przyjmuje Dyrektor GOK -u pod numerem telefonu: 533 204 748

W Szkole Podstawowej w Smóniku w czwartek w godzinach od 11.30 do 14.30 odbywają się zajęcia w Kole Szachowym.

Ćwiczenie ciała i hart ducha!

VIET VO DAO

Zajęcia z zakresu sztuki walki rodem z Wietnamu liczącej prawie 5000 lat. To elementy nauki samoobrony i walki wręcz, stąd wspólne określenie combat. Uczestnicy zajęć poznają różnorodne techniki walki - uderzenia, kopnięcia, dźwignie, rzuty, podcięcia, a także elementy technik zapaśniczych. Życiowa dewiza ćwiczących Viet Vo Dao to: "Być silnym, aby być pożytecznym".

Zajęcia prowadzi mistrz Ryszard Gibczyński który jest Szefem Szkoły Kija ( Chair Chi Bong) oraz Janusz Kruczyński – instruktor.

W poniedziałek w Modzerowie Tai Tchi w godzinach od 18.00 do 19.15.

W środę w Modzerowie Viet Vo Dao w godzinach od 17.00 do 19.15.

Lekcje regionalizmu poprzez sztukę.

Zajęcia z rzeźby w drewnie, czyli warsztaty dla początkujących prowadzone są w GOK w Kruszynie w każdą środę od godz. 12.00 do godz. 15.30, przez rzeźbiarza i regionalistę Pana Jana Wójkiewicza . Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pracy w drewnie, a także rozwój wyobraźni przestrzennej poprzez pracę z bryłą drewnianą. Uczestnicy przygotowują samodzielnie własne płaskorzeźby lub formy przestrzenne z sezonowego drewna lipowego. Każdy może podjąć taką próbę, ponieważ nauka rzeźby w drewnie odbywa się przez praktykę i własną pracę.

Zapisy przyjmuje Dyrektor GOK -u pod numerem telefonu: 533 204 748

Ponadto rozpoczęły się następujące zajęcia.

Zajęcia z Aerobiku.

W dalszym ciągu przyjmujemy zapisy na zajęcia z Aerobiku które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Kruszynie w czwartki w godzinach od 17.30 do 19.30, a w przyszłości w świetlicy w Smólniku w Szkole Podstawowej w środę w godzinach 18.00 - 19.30. Zajęcia będzie prowadzić Pani Dorota Chylińska.

Zapisy przyjmuje Dyrektor Gok pod numerem telefonu: 533 204 748

Uwaga!

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.