Gminny Zespół Oświaty - informacje ogólne

Gminny Zespół Oświaty jest jednostką organizacyjną Gminy Włocławek realizującą zadania w zakresie obsługi administracyjno-ekonomicznej gimnazjów, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw."O", położonych na terenie Gminy Włocławek oraz w zakresie prowadzenia dowożenia uczniów do szkół

wynikające z ustaw:

- z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j z 2001 r. Dz.U Nr 142,poz.1591 z póżn.zm/,

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych /Dz.U 249,poz.2104 ze zmianami/,

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j Dz.U z 2004r.Nr 256 poz.2572 ze zmianami),

- ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j: Dz.U.z 2002 r. Nr76 poz.694

ze zmianami), oraz Statutu Gminnego Zespołu Oświaty.


Od września 2008r. na terenie Gminy Włocławek funkcjonują dwa zespoły szkół:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka w Smólniku, 87-815 Smólnik

Dyrektor Pani Marzenna Kwiatkowska

Wicedyrektor Pani Jolanta Wieczorek - Wilińska

tel/faks (54) 253-16-27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

Dyrektor Pani Iwona Kanarek

Wicedyrektor Pan Rafał Majchrzak

Tel/faks (54) 252-84-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Materiały dostępne:

STATUT

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY.doc