Super User

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku jest samorządową instytucją kultury służąca rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zastałą powołana na podstawie Uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku kieruje Dyrektor Pani Maria Kwiatosińska, która jednocześnie pełni funkcję starszego bibliotekarza (główna siedziba Kruszyn) Filią w Smolniku opiekuje się  Pani Wanda Grabowska.

Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku należy:

udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

Szczegółowe zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku określa statut.

 

Kategoria: